دانشگاه علم و فناوری مازندران

 نام کاربری و کلمه عبور خود را وارد نمائید
  نام كاربري
  رمز عبور
عدد تصویر


 
   
         
قابل توجه دانشجويان گرامي 1- نام کاربري براي ورود به سامانه تغذيه شماره دانشجويي مي باشد. توجه: براي رزو غذا از 48 ساعت قبل بايد اقدام نماييد 2- در قسمت تغيير رمز ، رمز فيش فراموشي را دريافت نماييد و آن را به خاطر داشته باشيد تا در صورت فراموش کردن کارت دانشجويي بتوانيد با وارد کردن رمز فوق غذاي خود را دريافت نماييد. 3- هر دانشجو مي تواند در طول ماه حداکثر 4 بار از ژتون فراموشي استفاده کند. 4- به ازاي هر بار استفاده مبلغ 3000 ريال از اعتبار کارت تغذيه کسر خواهد شد. 5- ساعت دريافت صبحانه 7:00 الي 8.45 مي باشد 6- ساعت دريافت ناهار 11الي 14 مي باشد. 7- ساعت دريافت شام 15.00 الي 17.30مي باشد. 8- مکان دريافت غذاي شام و ناهار و صبحانه سالن هاي غذاخوري جديد مي باشد.
 
  کليه حقوق اين اثر طبق قوانين نرم افزاري متعلق به شرکت جهان گستر ميباشد.                                                                                                                       Version : 7.331